Historia jonë


Ne si brend jemi përpjekur gjithmonë për të bërë më të mirën e mundshme në çdo gjë. Në këtë mënyrë edhe sot vazhdojmë të punojmë drejt cilësis së ushqimit, që për ne është prioritet, drejt një shërbimi të mirë, në burime njerëzore dhe po ashtu edhe në rritje të korporatës. Ne shpesh shqyrtojmë performancën tonë dhe analizojmë të dhënat në terren për të identifikuar sfidat dhe për të vendosur objektiva të rejapër operacionin tonë, të cilat ne synojmë të takojmë dhe tejkalojmë.


Ambiciet tona për të ardhmen gjithmonë kanë qenë drejt zgjerimit dhe pozicionimit në treg. Me një angazhim të pandalshëm për shërbim që rritë vlerën e brendit, cilësi të vazhdueshme të ushqimit dhe vlerë për vizitor, ne synojmë të diferencohemi në industrinë tonë. Të vendosim standarde në industri duke qenë të besueshëm për partnerët tanë, për klientët si dhe tërë stafin. Për të arritur rritje dhe përparim afatgjatë dhe të qëndrueshëm.


Të dalë si udhëheqës në industrinë e shërbimit ushqimor përmes zhvillimit të vazhdueshëm të produkteve, shërbimeve, sistemeve tona dhe cilësinë e përgjithshme të operacioneve tona.


Shko në MENU